U W A G A!!!
Bardzo ważne!!!

 

Prosimy o wypełnienie nowych deklaracji członkowskich i jak najszybsze przekazanie ich instruktorom prowadzącym grupy.
Dane zawarte w deklaracji niezbędne są miedzy innymi do zawarcia umowy ubezpieczenia od NW w trakcie zajęć i zawodów sportowych, a  także wykonania innych celów statutowych .

 

Ponadto bardzo prosimy o umieszczenie w deklaracji Państwa adresu mail, który ułatwi przesyłanie informacji i komunikatówdotyczących
klubu i dzieci.

 

Zarząd   
Nowa deklaracja członkowska
link do pobrania dokumentu poniżej:

https://www.dropbox.com/s/iu3pv09ivdovivz/nowa%20deklaracja%20członkowska%201.rtf