Zarząd Klubu:

       

Prezes Klubu - Robert Błaszczyk

Sekretarz - Katarzyna Mężykowska

Członek - Leszek Kurek

Członek - Tomasz Lisiak

 

 

Komisja Rewizyjna:

 

Kinga Okońska

Magdalena Pieńkowska

Katarzyna Włodarczyk