Przypominamy, iż z końcem lutego upłynął termin opłaty składki członkowskiej za II semestr!

Prosimy o ich uregulowanie przypominając jednocześnie, iż uchwałą Walnego Zgromadzenia Klubu z dnia 21 lutego 2013 r ustalono nową wysokość stawki miesięcznej, która wzrosła o 5 zł miesięcznie i obecnie wynosi 55 zł za miesiąc czyli 275 zł za semestr.

Osoby, które już dokonały wpłaty wg poprzedniej stawki prosimy o dopłatę różnicy!

Przypominamy także o obowiązku uregulowania zaległości z poprzednich okresów!
Informacje na ich temat można uzyskać u instruktorów pływania lub księgowej Klubu

images