UWAGA!

W dniu 21 lutego 2013 r odbyło się Walne zebranie członków Klubu, w trakcie którego podjęto kilka uchwał.

W trakcie krótkiego zebrania podjęto uchwały wprowadzające zmiany w Statucie Klubu. Dotyczyły one miedzy innymi:

- rozszerzenia terytorialnego zasięgu działania Klubu do gmin sąsiadujących z gminą Choszczno-co praktycznie jest faktem od dawna, ale wymagało usankcjonowania;

-zapisu umożliwiającego reprezentowanie Klubu na zewnątrz przez Sekretarza Klubu;

-nałożenie na Zarząd Klubu obowiązku opracowania "regulaminu opłat klubowych".

Podjęto także uchwałę wprowadzającą tzw opłatę "wpisową" dla nowowstępujących członków, która obowiązywać ma od nowego semestru (września 2013 r), a także od początku tego semestru (luty 2013 r.) podniesiono składką członkowską o 5 zł miesięcznie i wynosi on obecnie 55 zł miesięcznie - 275 zł semestralnie.

Wkrótce w zakładce "O nas" pojawi się uzupełniony tekst STATUTU oraz opracowana przez Zarząd propozycja "REGULAMINU OPŁAT".