Zajęcia Foki dla dzieci, które będą kontynuować pływanie, rozpoczynamy od 4 września 2019 r. Na chwilę obecną w starych godzinach.